Thuistaal

Derdejaars studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs Saxion in Enschede komen in een periode van drie maanden zeven keer bij gezinnen thuis om de taalontwikkeling te stimuleren door onder andere (taal-)spelletjes te doen en voor te lezen. In het programma is ook een bezoek aan de Bibliotheek opgenomen. Na afloop van de thuisbezoeken kunnen de gezinnen doorstromen naar de VoorleesExpress. Daarbij komt een half jaar lang wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen aan kinderen tussen 2 en 8 jaar en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier. Zo leren zij de thuistaal én de Nederlandse taal en wordt meertaligheid een verrijking.

  • Een keer per week, 7 keer totaal
  • Start: Oktober t/m januari – Februari t/m juni

Thuistaal
& locaties