Huis voor Taal en Meedoen   Click to listen highlighted text! Huis voor Taal en Meedoen

24% van de Enschedeërs vindt teksten vaak lastig om te begrijpen. Hierdoor kunnen allerlei dingen lastig worden – online je eigen zaken regelen je financiën op orde houden of je kinderen helpen met school. Het Huis voor Taal en Meedoen helpt deze mensen.

  Click to listen highlighted text! 24% van de Enschedeërs vindt teksten vaak lastig om te begrijpen. Hierdoor kunnen allerlei dingen lastig worden – online je eigen zaken regelen je financiën op orde houden of je kinderen helpen met school. Het Huis voor Taal en Meedoen helpt deze mensen.

Nieuws   Click to listen highlighted text! Nieuws

Voortgangsrapportage 2021-2022

Voortgangsrapportage 2021-2022

De aanpak van laaggeletterdheid raakt meerdere beleidsterreinen en vraagt om een integrale aanpak. De gemeenteraad nam daarom op 1 februari 2021 een initiatiefvoorstel aan om een uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid te ontwikkelen. Dit resulteerde in het meerjarige Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025 “Samen optrekken” dat in september 2021 met unanimiteit door de Raad is vastgesteld.

Impact educatietrajecten voor inwoners van Twente

Impact educatietrajecten voor inwoners van Twente

Jaarlijks faciliteert de regio Twente educatietrajecten voor haar volwassen inwoners met als doel,cdat zij een betere plek in de regio krijgen. Vraag is wat de impact van deze trajecten is en ook op de verschillende levensdomeinen. De regio Twente heeft ook in 2021 in samenwerking met het ROC van Twente trajecten volwasseneneducatie gefaciliteerd. Deze rapportage […]

Week van lezen en schrijven <br/> 8-16 September 2023

Week van lezen en schrijven
8-16 September 2023

24% van de Enschedeërs vindt teksten vaak lastig om te begrijpen. Hierdoor kunnen allerlei dingen lastig worden – online je eigen zaken regelen, je financiën op orde houden, of je kinderen helpen met school. Het Huis voor Taal en Meedoen helpt deze mensen. In de Week van Lezen en Schrijven laten we zien hoe. Binnenkort […]