Taalles Power

Taalvrijwilligers uit de wijk, sluiten aan bij de taalbehoefte van de deelnemers, op allerlei niveau’s. Dat kan zijn op het gebied van lezen en schrijven, spreken en uitspraak of luisteren en begrijpen. Doordat de vrijwilligers en deelnemers vaak uit dezelfde wijk komen, ontstaat er een netwerk, waardoor deelnemers als vanzelf meer met de NL taal bezig zijn.

  • 1x per week
  • Aanmelden bij Power centrum in je wijk

Taalles Power
& locaties